ŚLADAMI BOHATERÓW „PANA TADEUSZA” ADAMA MICKIEWICZA

Z okazji roku polskiego romantyzmu nauczyciele bibliotekarze organizują konkurs ze znajomości „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Jest on adresowany do uczniów Zespołu Szkół Agro- Technicznych w Ropczycach. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o twórczości Adama Mickiewicza oraz krzewienie wśród młodzieży idei patriotyzmu. Do udziału w konkursie zapraszamy przedstawicieli klas. Uczestnicy będą mieli za zadanie rozwiązać test sprawdzający znajomość utworu. Konkurs odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku. Laureaci I, II i III miejsca  zostaną nagrodzeni. Regulamin konkursu znajduje się pod tekstem oraz na stronie szkoły w zakładce Biblioteka.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU - POBIERZ