„NIEPODLEGŁA”

3 stycznia 2023 r. w auli Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa
w Ropczycach odbyło się spotkanie uczniów wraz z nauczycielami z poetą Waldemarem Wilkiem. Półtoragodzinne obcowanie z poezją zawartą w tomiku pt. „Niepodległa”
oraz słowem skierowanym do młodych dorosłych ludzi przez Autora było czasem inspirującym, bogatym w pozytywne emocje, ujmującym zgromadzonych piękną polszczyzną użytą w wypowiedzi bohatera spotkania. Słuchacze z zainteresowaniem przyjęli refleksje, przemyślenia zaprezentowane przez pana Waldemara Wilka, a przede wszystkim bardzo ciepło odebrali przeczytane przez niego wiersze. Twórca niezwykłych wersów podzielił się również z naszymi uczniami swoimi doświadczeniami z lat szkolnych, co dla nich jest ważną lekcją, tym bardziej, że rzeczywistość szkolna jest obecnie ich rzeczywistością. Opowiedział także o powstaniu i działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i zachęcał słuchające go młode osoby do zaangażowania się w jego aktywność. Serdecznie dziękujemy!

Katarzyna Czajkowska

galeria zdjęć (autorstwa Oskara Mierzwy z klasy II TI): https://drive.google.com/drive/folders/1DOKN-mcIM36rsKAPME8BTX-kb5kMtgXU?usp=sharing

film: https://youtu.be/6KDfT4cYy7I