43 ROCZNICA WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA

"Na naszej polskiej ziemi przyszedł na świat człowiek, którego życie okazało się wyjątkowym darem dla Kościoła i całego świata. Temu człowiekowi było na imię Karol".   ( kard. Stanisław Dziwisz)

            16 października 2021 roku mija 43. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. To tego dnia 1978 roku cały świat usłyszał z balkonu Bazyliki św. Piotra w Rzymie: "Habemus Papam…". Papieżem nie został Włoch, lecz Polak z Wadowic. Chwilę później na balkonie Bazyliki św. Piotra pojawił się uśmiechnięty kardynał Karol Wojtyła, który przyjął imię Jan Paweł II. Wybór Polaka na Piotrową Stolicę był niezwykłym wydarzeniem w dziejach świata. Myślą przewodnią Jego pontyfikatu trwającego prawie 27 lat, trzeciego pod względem długości, były słowa „Nie lękajcie się: otwórzcie drzwi Chrystusowi!wypowiedziane przez Jana Pawła II, podczas jego oficjalnego rozpoczęcia w Rzymie 22 października 1978 roku.

            Pontyfikat Jana Pawła II był wyjątkowy w historii Kościoła, miał też charakter globalny, ponieważ Ojciec Święty odbył podróże do ponad stu krajów świata.  Jego nauczanie miało w sobie takie elementy, które trafiały do świadomości milionów ludzi. Miał ogromny wpływ także na Polaków, szczególnie podczas pierwszej pielgrzymki do kraju w czerwcu 1979 roku. W Warszawie wygłosił homilię, w której padły ważne słowa: "Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!" Dni pierwszej papieskiej pielgrzymki do Polski stanowiły ważne wydarzenie i były momentem niezwykłego zjednoczenia narodu.  

            13 maja 1981 roku podczas audiencji generalnej dla pielgrzymów na Placu św. Piotra padły strzały, które dosięgły Ojca Świętego. Jan Paweł II uznał swoje ocalenie za dowód szczególnej opieki Maryi. W jednym z wywiadów powiedział: " Czyjaś ręka strzelała, ale Inna Ręka prowadziła kulę". Rok po zamachu papież udał się do Fatimy, chcąc złożyć Matce Boskiej hołd i podziękowanie za to, że ocaliła mu życie. Tam też w 1993 roku w rocznicę zamachu na jego życie ustanowił Światowy Dzień Chorego, który jest obchodzony co roku 11 lutego. Dla papieża Jana Pawła II ważny był człowiek, jego prawa oraz godność ludzka. Modlił się za wszystkich i sam prosił o modlitwę. Był orędownikiem pokoju, prezentował otwartą i pełną uznania postawę wobec wszystkich kultur. Każde jego słowo, gest, uśmiech wzbudzały ogromny entuzjazm. Całym swoim życiem ukazywał Chrystusa. On - Apostoł modlitwy, największy misjonarz wielokrotnie powtarzał" (...) Nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, jest wrażliwa na niedolę innych, nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich, miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania". Z jego inicjatywy zapoczątkowano tradycję Światowych Dni Młodzieży, czyli masowych spotkań głowy Kościoła z młodymi ludźmi z całego świata. W ostatnich latach pontyfikatu Ojciec Święty musiał ograniczyć swoją aktywność ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Od początku lat 90. Jan Paweł II cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Ostatni raz Ojciec Święty pojawił się publicznie w Niedzielę Wielkanocną 31 marca 2005 roku, ale już nie mógł wydobyć z siebie głosu. Obecni przy papieżu w ostatnich chwilach życia przekazali słowa skierowane do przybyłych na plac św. Piotra: 'Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie. Dziękuję Wam za to". 2 kwietnia o godzinie 21:37 nastąpił kres jego życia. W chwilę później zabrzmiał największy dzwon Bazyliki św. Piotra, obwieszczając światu śmierć papieża Jana Pawła II.    -      

            Jan Paweł II został beatyfikowany 1 maja 2011 roku, a następnie kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku. Pierwotnie Jego trumna spoczęła w podziemiach Bazyliki św. Piotra w Watykanie, a następnie, od momentu ogłoszenia go błogosławionym, znajduje się we wnętrzu watykańskiej Bazyliki w kaplicy św. Sebastiana. Relikwie św. Jana Pawła II znajdują się również w Jego rodzinnej parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach. Od 1984 roku w kamienicy, w której się urodził, znajduje się Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie można oglądać pamiątki z całego Jego życia i pontyfikatu.    

            Jan Paweł II zapisał się w dziejach jako najbardziej aktywny papież. Jest autorem czternastu encyklik dotyczących najróżniejszych sfer ludzkiej aktywności oraz życia chrześcijańskiej wspólnoty. Ojciec Święty publikował również liczne dzieła przybliżające opinii publicznej jego poglądy na kluczowe zagadnienia współczesności Pozostawił ważne i aktualne wskazania, jak godnie żyć.

Nauczyciele bibliotekarze