epuap

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania pism w formie elektronicznej do Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej ZSA-T dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

- założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie;
- posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego;
- oraz, w razie potrzeby, podpisanie przesłanego pisma.

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) ZSA-T Ropczyce na platformie ePUAP wybierz odnośnik