GEODEZJA W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU

Dnia 29 maja 2019r. uczniowie klasy II Technik Architektury Krajobrazu pod opieką pani Haliny Wiktor , w ramach przedmiotu zawodowego „Prace w obiektach architektury krajobrazu”, uczestniczyli w koleżeńskiej lekcji z zakresu pomiarów geodezyjnych. Zajęcia odbywały się na terenie ogrodu szkolnego. Ćwiczenia prowadzili  Jakub Drozd  i Bartłomiej Pachoł, uczniowie klasy 3Technikum geodezyjnego, pod kierunkiem Pani Aliny Czarnik. Na tej lekcji dowiedzieliśmy się jak wyglądają i do czego służą takie narzędzia i przyrządy pomiarowe  jak: tachimetr, tyczka geodezyjna, szpilki geodezyjne oraz  lustro geodezyjne. Koledzy pokazali nam jak prawidłowo obsługiwać je i wykonywać za ich pomocą pomiary (odległości, pola powierzchni,  itp.). Mieliśmy również możliwość  samodzielnego  dokonywania pomiarów. Nauczyliśmy się także, jak należy wyznaczać kąt prosty  za pomocą taśmy mierniczej  oraz wyznaczać linie proste poprzez wizowanie. Wiedza zdobyta podczas tej lekcji przyda się nam do wyznaczania m.in. kwietników o dowolnych kształtach. Dziękujemy, że mogliśmy poszerzyć swoją wiedzę, dobrze się przy tym bawiąc. Naszym kolegom bardzo dziękujemy.

Ewelina Duda klasa II TAK