HISTORIA POLSKIEGO ZŁOTEGO

„Edukacja ekonomiczna stanowi fundament dobrobytu narodowego i osobistego” - to słowa Władysława Grabskiego, ekonomisty, który sto lat temu przeprowadził w odrodzonej Polsce reformę gospodarczą. W roku 2024 obchodzimy także setną rocznicę powstania naszej waluty - polskiego złotego, rocznicę utworzenia Banku Polskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.
Decyzją Senatu RP rok 2024 został ogłoszony Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Podjęliśmy zatem działania poszerzające wiedzę ekonomiczną uczniów naszej szkoły. W styczniu uczniowie klas drugich Technikum uczestniczyli w warsztatach na terenie oddziału Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie. Wysłuchali wykładu nt. historii oraz funkcji NBP, nauczyli się rozpoznawać autentyczność pieniędzy, a także zwiedzili minimuzeum bankowe. W lutym jedna z drugich klas Technikum odwiedziła Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach- instytucję mającą swoją siedzibę w budynku dawnej ropczyckiej Kasy Oszczędności. Uczniowie poznali historię urodzonego w Ropczycach Józefa Mehoffera – twórcy banknotu o nominale 100 zł z roku 1934.

Agnieszka Wychocka