INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA PROJEKTU

Powiat Ropczycko-Sędziszowski informuje, że decyzją Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 07.11.2023 r. partnerem projektu dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego/Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach składanego w naborze wniosków o dofinansowanie projektów nr FEPK.07.13-IP.01-002/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, DZIAŁANIE FEPK. 07.13 Szkolnictwo zawodowe został wybrany następujący podmiot: KORPORACJA VIP Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 3, 38-120 Czudec