MIEDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI

„Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie?
Budować ściany wokół siebie - marna sztuka
Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą
Czasami tylko tego pragnę, tego szukam

Na miły Bóg, .
Życie nie tylko po to jest, by brać
Życie nie po to, by bezczynnie trwać
I aby żyć siebie samego trzeba dać (…..)”

(Stanisław Sojka „Tolerancja”)

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone  corocznie  16 listopada. Zostało ustanowione  przez  UNESCO w 1995 roku. Tolerancja polega na uszanowaniu obcej narodowości, związanych z nią różnic kulturowych oraz akceptacją poglądów, pochodzenia, opinii, upodobań innych ludzi. Tolerancję możemy rozpatrywać  w wielu aspektach. Najczęściej  słowo tolerancja pojawia się w tematach mniejszości  narodowych czy religii. O tolerancji możemy mówić nie tylko w odniesieniu do spraw  wielkich, narodowych, kulturowych, ale także w odniesieniu do spraw  mniej ważnych, codziennych. My Polacy, uważamy się za naród tolerancyjny, a często zdarza się, że nie  potrafimy zaakceptować innego koloru skóry, odmiennej  kultury. Warto pamiętać o tym, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę i wyznawaną religię. Warto kształtować tę postawę szczególnie u młodych ludzi.  Kardynał Stefan Wyszyński mówił: ,,Największą rzeczą jest łączyć, a nie dzielić’’.

Nauczyciele bibliotekarze