PIELGRZYMKA MŁODZIEŻY DO SANKTUARIUM NMP

Uroczystość odpustowa w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin od lat gromadzi  młodzież  z ropczyckich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. W poniedziałek, 12 września 2022 r., nie mogło na niej zabraknąć uczniów Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa.  W towarzystwie pocztu sztandarowego, wraz  z Dyrekcją i wychowawcami, kilkuset młodych ludzi przeszło ulicami miasta na plac przy Sanktuarium, aby wziąć czynny udział w koncelebrowanej polowej Mszy Świętej., której przewodniczył ks. Antoni Sokołowski,  na co dzień misjonarz  na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Chociaż pogoda tym razem wyjątkowo nie sprzyjała młodym pielgrzymom, z poświęceniem trwali w dokuczliwym deszczu, aby wysłuchać kierowanych do nich słów. Kapłan, który 27 lat spędził  w Afryce, bardzo trafnie porównał Patronkę Sanktuarium do ciężko pracującej kobiety  z plemienia, w którym - na drugim końcu świata - przyszło mu nieść posługę duszpasterską. Niekończąca się, niełatwa, cierpliwa, pełna zrozumienia  praca oraz wielka radość z drobnego nawet sukcesu… Czy nie to właśnie jest sednem życia osób w jakikolwiek sposób związanych ze szkołą? Uczniów,  nauczycieli, wszystkich pracowników?

Na powitanie, jak i na zakończenie pielgrzymki, młodzież usłyszała  – jak zwykle bardzo życzliwe – słowa ks. dra Stanisława Mazura, który podziękował obecnym za udział  w uroczystości oraz zachęcił do odwiedzania świątyni  i chwili zadumy przed piękną gotycką figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem również w zwykły dzień, po prostu z potrzeby serca, nie tylko z nakazu tradycji lub z powodu odpustu.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Agnieszka Zięba-Kubik