PODZIĘKOWANIA, POŻEGNANIA

W związku z przejściem Pani Anny Górak na emeryturę i zakończeniem pracy w  Zespole Szkół Agro – Technicznych mieliśmy zaszczyt podziękować za lata pracy zawodowej w naszej szkole. Pani Anna Górak dała się poznać w środowisku szkolnym jako nauczycielka niezwykle życzliwa, skromna i zawsze gotowa nieść pomoc. Każdemu. Dawała swoim wychowankom, a także koleżankom i kolegom z pracy najlepszy przykład pracowitości oraz wrażliwości na drugiego człowieka. Dziękujemy za tę lekcję! W czasie pożegnalnego spotkania nie zabrakło kwiatów i serdecznych życzeń. Dyrektor szkoły, Pan Bogusław Wojnowski przyznał Pani Annie Górak nagrodę za wysokie osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz promowanie wśród młodzieży pięknych postaw i wartości.

- Dziękuję za miłe słowa, nagrodę i za 14-letnią współpracę. Lubiłam uczyć i sprawiało mi to radość, ale nadeszła emerytura i czas odejść. Życzę Wam, Koleżanki i Koledzy, abyście również mieli możliwość dopracować do emerytury, w pełnym wymiarze godzin, godziwie wynagradzani i żeby było kogo edukować. Życzę dużych naborów oraz zdolnej i ambitnej młodzieży. Życzę wielu sukcesów w szkole i poza nią. Sercem będę z Agro – mówiła podczas uroczystości wzruszona pani Górak.

Z Zespołem Szkół Agro – Technicznych pożegnał się także 2 lipca 2021 r. ksiądz katecheta Stanisław Szczepanek, który od nowego roku szkolnego rozpocznie pracę w Wielopolu Skrzyńskim. W podziękowaniu za współpracę, najserdeczniejsze życzenia w imieniu grona pedagogicznego złożyli księdzu: pani wicedyrektor Joanna Kozubowska, kierownik szkolenia praktycznego pan Marek Kaczor i dyrektor szkoły pan Bogusław Wojnowski.

Pani Annie Górak życzymy zdrowia, radości i odpoczynku na zasłużonej emeryturze, a księdzu Szczepanikowi dalszej, owocnej pracy katechetycznej. Niech Państwo zachowają miłe wspomnienia ze szkoły nad Wielopolką.

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy ZSA-T