POROZUMIE O WSPÓŁPRACY Z POLITECHNIKĄ RZESZOWSKĄ

10 kwietnia w murach Politechniki Rzeszowskiej zostało podpisane porozumienie o współpracy z naszą szkolą. W ramach porozumienia uczelnia obejmie honorowym patronatem klasy technikum informatycznego, które będą nosić nazwę klasy politechnicznej. Pod umową określającą warunki współpracy w zakresie działalności edukacyjnej podpisali się dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz, prorektor ds. kształcenia Politechniki Rzeszowskiej oraz Pani Dyrektor Agnieszka Mazur.

Współpraca oparta będzie m. in. na spotkaniach merytorycznych, wymianie doświadczeń i udziale nauczycieli naszej szkoły  w konferencjach organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską. Porozumienie przewiduje też organizację szkoleń, kursów i wykładów dla uczniów oraz nauczycieli. Uczniowie będą też mogli brać udział w pracach Kół Naukowych PRz. W szkole powstaną tzw. klasy politechniczne oraz podejmiemy starania na rzecz wprowadzenia zmian w programie nauczania uwzględniając sugestie ze strony Politechniki, ale zgodnie z wytycznymi programowymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.