PROJEKT EKOLOGICZNY

W ramach współpracy z firmą Danmar Computers nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu ekologicznego Citizes for Climate C4C . W czwartek 4 styczna 2024 r. młodzież naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach dotyczących ekologii. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w wykładzie prowadzonym przez przedstawiciela naszego partnera projektu, pana Macieja Markowicza. Spotkanie to miało na celu podniesienie świadomości młodych ludzi w zakresie dbałości o środowisko. Jednocześnie uczniowie mogli przedstawić swoje poglądy, biorąc udział w debacie i wcielając się w różne role. Jedni byli zwolennikami działań proekologicznych, inni szukali argumentów przeciw takim zachowaniom. Ochotnicy mogli zadawać pytania i wypowiadać własne opinie. Udział w spotkaniu pozwolił młodzieży naszej szkoły rozwinąć umiejętności i kompetencje proekologiczne. Prowadzący spotkanie, pan Maciej Markowicz, wzbudził duże zainteresowanie omawianym tematem. Dziękujemy za sporą dawkę wiedzy.

Ewelina Jaworek-Cabaj

galeria zdjęć