PROTOLAB

5 października nasi uczniowie klas trzecich i czwartych wzięli udział w prelekcji dotyczącej programu edukacyjnego Akademii ProtoLab. Jest to program (…) skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych od 18 roku życia, studentów, absolwentów, młodych naukowców, do 35 roku życia. Program budowany będzie przy współpracy z uczelniami i biznesem z regionu.

Oferta szkoleniowa ALiI będzie skupiała się na rozwijaniu kompetencji liderskich, innowacyjności, konceptualizacji własnych pomysłów, budowaniu relacji biznesowych z miejscowym przemysłem, umiejętności i kompetencji potrzebnych do pozyskiwania środków na tworzenie start-upów oraz na prace B+R.(…) Uczniowie mogą wziąć udział w webinariach, szkoleniach i warsztatach (zdalnie lub na żywo) zwiększających (…) kompetencje w zakresie umiejętności kreatywnego myślenia, poszukiwania niszowych problemów i metod ich rozwiązywania, budowania pretotypów i mockupów oraz tworzenia startupów.  

Szkolenia prowadzone będą przez specjalistów i trenerów z PCI, z uczelni, biznesu, z lokalnych i krajowych liderów innowacji, specjalistów od startupów. Szkolenia i warsztaty realizowane będą w trzech formatach: na miejscu w Protolabie z wykorzystaniem jego infrastruktury i zasobów, wyjazdy do szkół ponadpodstawowych i wyższych w regionie, oraz online.(…)
https://protolab.pcinn.org/

SMB