SPOTKANIA Z DORADCAMI ZAWODOWYMI WUP

Pierwszym etapem kariery zawodowej każdego z nas jest podjęcie edukacji w określonym kierunku. Próba osiągnięcia wymarzonego wykształcenia - a co za tym idzie - uzyskania tytułu technika bądź zawodu w konkretnej dziedzinie, jest umotywowana zamiarem otrzymania w przyszłości upragnionej pracy i pobierania z tego tytułu dobrych zarobków. Zakończona edukacja jest niewątpliwie dużym sukcesem oraz uwieńczeniem pewnego etapu zawodowego. Jednak zdarza się, że absolwent opuszczający mury szkoły doświadcza na rynku pracy problemów. Aby wejście na rynek pracy było możliwie najłatwiejsze, uczniowie klas kończących w 2023 roku naukę w naszej szkole uczestniczyli w spotkaniu z doradcami zawodowymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Uzyskali informacje przydatne w przygotowaniu się do wejścia w rolę pracownika, przede wszystkim o formach wsparcia oferowanych przez instytucje działające na rynku pracy. Część uczniów bierze pod uwagę możliwość pracy zarobkowej za granicą, dlatego też zaproszeni goście przybliżyli również funkcjonowanie sieci EURES, której celem jest ułatwianie swobodnego przepływu pracowników pomiędzy 27 państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Szwajcarią, Islandią, Lichtensteinem i Norwegią.

 

 

Agnieszka Wychocka