SPOTKANIE PO LATACH

W dniu 22 września 2018 roku w Zespole Szkół Agro-Technicznych odbył się uroczysty zjazd  absolwentów Technikum Mechanizacji Rolnictwa, 4-letniego Technikum Ogrodniczego oraz 3-letniego Technikum Ogrodniczego ,,Matura 1975’’. Swoją obecnością zjazd uświetnili: dyrektor Maria Strzępka, dyrektor Mieczysława Sokołowska oraz profesorowie: Anna Rojek, Zofia Bartusik-Tkaczyk, Jan Marszałek, Edward Feret. Absolwenci zostali gorąco powitani przez dyrektora szkoły Panią Agnieszkę Mazur. Dyrektor Maria Strzępka odczytała listę obecności, podczas której absolwenci przedstawili w sposób ,,migawkowy’’ historie swojego życia. Zaprosili nas w sentymentalną podróż, w czasie której zakręciła się w oczach niejedna łza wzruszenia. Pokazali, jak ważny jest szacunek dla ludzi i miejsc, wśród których się dorasta, a wymiana doświadczeń była ważną lekcją o przeszłości i teraźniejszości. Na zakończenie prof. Anna Rojek odczytała wiersz pt. ,,Życzliwość’’, którego autorem jest prof. Zofia Bartusik-Tkaczyk. Następnie wszyscy udali się na wspólny obiad. Dewizą życiową absolwentów są słowa: ,,Wspomnienia są rajem, z którego nikt nie jest w stanie nas wypędzić’’

J. Kosiak