SPOTKANIE - RYNEK PRACY

W dniu 10 listopada uczniowie klas: trzeciej Szkoły Branżowej i klas czwartych Technikum wzięli udział w spotkaniach z doradcami zawodowymi. Były to spotkania na temat: “Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Poprowadziła go Pani Magdalena Maśniak, doradca zawodowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Pan Wojciech Woś, doradca eures prowadził spotkanie na temat ”Mobilność w obszarze europejskiego rynku pracy – usługi sieci eures”. Przybliżyli oni m.in. instytucje rynku pracy, zapoznali z formami pomocy Powiatowych Urzędów Pracy dla osób do 30 roku życia. Zaprezntowali także, czym należy się kierować przy dokonywaniu wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Zwrócili uwagę na najczęściej wymagane przez pracodawców umiejętności kandydatów do pracy. Jednym z elementów prelekcji była mobilność na europejskim rynku pracy, międzynarodowe pośrednictwo pracy oraz informacje o warunkach życia i pracy w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, którzy za kilka miesięcy ukończą naukę w naszej szkole i wyjdą na rynek pracy, bądź będą kontynuować naukę na uczelniach wyższych. Wszyscy z pewnością będą mogli wykorzystać w praktyce usłyszane informacje.
A. Wychocka