SPOTKANIE Z POETĄ

W dniu 21 kwietnia 2023 r. w auli ZSA-T odbyło się spotkanie z lokalnym poetą, Panem Waldemarem Wilkiem. Uczestniczyli w nim uczniowie z klas II TI, I TMG, III TŻ, IV UAP, IV ŻG, IV MAG i IV ŻP. Autor tomiku „Niepodległa” wypowiedział się na temat Ojczyzny, obrazowania Polski słowem poetyckim, podkreślił wagę dbania przez uczniów o tożsamość Polaków podczas zajęć lekcyjnych, a także wagę wiary w mówieniu o polskiej tożsamości. Zwrócił uwagę na obowiązek zadbania o pamięć tych, którzy wykupywali wolność swoim poświęceniem i krwią. Podkreślił, że swoją miłość do Ojczyzny obejmuje swoją pasją, czyli poezją będącą nośnikiem historii. Poeta opowiedział młodzieży o początkach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, umundurowaniu jego przedstawicieli oraz powstaniu ropczyckiego gniazda „Sokoła”. Przypomniał, kto jest patronem Towarzystwa… i wskazał różnych jego członków, którzy odegrali znaczącą rolę w budowaniu tożsamości Polaków. Następnie zaprezentował swoje wiersze: „Sztorcowe kosy”, „Krwawe lemiesze”, „Z kolan”, „Żołnierska Golgota”, „Pożegnanie”, „Łzy Matki”, „Z głową na obłoku”, „Siła poezji”, „Powstańczy głos”, „Czytaj mnie”, „Przemijanie”, „Życie” i „Ku Bogu”. Na końcu spotkania zwrócił uczniom uwagę na ważną rolę nauczycieli i słuchania tego, co mówią w ich przygotowaniu do życia.

Katarzyna Czajkowska