SPRZĄTANIE ŚWIATA POLSKA – 2021

„Myślę, więc nie śmiecę”
Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Myślę, więc nie śmiecę”. Finał akcji odbył się w dniach 17-19 września. Akcja „Sprzątanie świata – Polska” jest wspólną lekcją poszanowania środowiska jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów.

W ostatnich latach plastikowe opakowania zdominowały nasze życie i otoczenie. Plastik jest wszędzie w wodzie, którą spożywamy, w powietrzu którym oddychamy a także w naszych ciałach. Wychodząc na spacer bardzo często napotykamy porzucone plastikowe butelki (PET), woreczki i reklamówki foliowe, oraz jednorazowe kubeczki. Ich rozkład w środowisku naturalnym zajmuje od 100-1000 lat, a nawet dłużej.

Mając na uwadze tegoroczne hasło szczególnie zachęcamy aby każdy z nas podjął działania, dzięki którym zmniejszymy ilość wytwarzanych tworzyw sztucznych. Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, które w perspektywie czasu wielokrotnie powtarzane stają się wielkie. W tym roku wielu uczniów z wychowawcami, nauczycielami ruszyło sprzątać obejście szkoły, warsztatów szkolnych oraz okolice Ropczyc. Szczególnie dziękujemy klasom: I TŻ, I Iag, II TŻ, II Bm, II Ti, III UAP, za włączenie się w tegoroczną akcję.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Opiekunowie LOP