SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH I NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

30 września 2019r. w naszej szkole odbył się coroczny Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i Niemieckojęzycznych.

Jego celem było przede wszystkim zachęcenie uczniów do aktywnego zdobywania wiedzy na temat krajów, w których język angielski i niemiecki jest językiem oficjalnym, w tym zagadnień związanych z kulturą, obyczajami, geografią, historią, sławnymi ludźmi, znanymi miejscami i rozrywką. Konkurs miał także za zadanie kształtować postawę tolerancji wobec innych narodów oraz odmiennych zwyczajów.

Organizatorami konkursu były: Anna Kucharska i Agnieszka Konefał;

Komisja konkursowa przyznała nagrody dla trzech pierwszych miejsc:

 

Język angielski:

I miejsce Hubert Lasoń (2TIA)

II miejsce Arkadiusz Barnak (1TIAG)

III miejsce  Wiktoria Nosal (4TŻG)

Język niemiecki:

I miejsce Kinga Krasoń (2 TIA)

II miejsce Patrycja Kośkiewicz (2 TIA)

III miejsce Natalia Tokarz (4 TAK)

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!