ZAINWESTUJ W NASZĄ PLANETĘ!

Dzień Ziemi  wypada już w najbliższą sobotę -  22 kwietnia. Święto promuje proekologiczne postawy i przypomina, jak ważna jest troska o środowisko naturalne w skali globalnej. W ramach obchodów Dnia Ziemi odbywają się konferencje, debaty i akcje sprzątania świata. Jednak bez względu na rodzaj imprez towarzyszących - cel święta pozostaje niezmienny: promowanie wśród społeczeństwa postaw proekologicznych, budowanie wspólnej odpowiedzialności, uświadamianie ludziom zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu. Dzień Ziemi to także sposobność do zwiększania świadomości wpływu, jaki wywieramy na przyrodę i świadomości skutków niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie wody, powietrza oraz globalne ocieplenie.

Światowy Dzień Ziemi to okazja do przemyślenia  własnych nawyków. Segregowanie śmieci, oszczędzanie wody czy eliminowanie plastiku powoli stają się codziennością. Warto zastanowić się, co jeszcze można zrobić dla naszej planety. Większość działań w tym zakresie  nie wymaga dużego nakładu  pracy ani nie wiąże się z dużymi kosztami a regularnie powtarzana przez znaczną  grupę ludzi ma realny wpływ na stan środowiska.

Jednym z takich działań może być zwykłe oszczędzanie papieru, które nie tylko chroni drzewa, ale też dba o zasobność naszego portfela. Każdy powinien mieć świadomość, że produkcja papieru wiąże się także z koniecznością zużycia dużych ilości wody i energii.

A gdyby w tym roku świętować Dzień Ziemi BEZ KSERÓWKI?. Bez kart pracy, zadań powielanych osobno dla każdego ucznia, bez kartkówek i sprawdzianów? Za to z poszanowaniem środowiska naturalnego i pewnością, że uczniowie na długo zapamiętają ten sposób!

Co wy na to, drodzy Nauczyciele? Planetę Ziemię mamy jedną i warto o nią dbać! Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody zachęca do podjęcia takich działań w najbliższy poniedziałek.

Opiekunowie LOP