ZBIÓRKA PIENIĘDZY NA BUDOWĘ STUDNI W AFRYCE

29 marca w naszej szkole przeprowadzona została przez Szkolne Koło Wolontariatu zbiórka pieniędzy na budowę studni w Ejioku oraz Nigerii. Jest to miejscowość w Afryce, gdzie mieszkańcy nie mają dostępu do czystej wody. W celu jej zdobycia codziennie muszą wędrować kilka kilometrów do studni, która w porze suchej wysycha. Niestety budowa studni na tym terenie związana jest z dużymi kosztami. Dlatego zwrócono się do Sióstr św. Piotra Klawera, potocznie zwanych klaweriankami o pomoc w tym dziele. Warto wspomnieć, że wspólnota klawerianek powstała z grupy kobiet, które jako wolontariuszki zbierały datki po całej Europie na rzecz biednych mieszkańców Afryki. Wspólnotę założyła błogosławiona matka Teresa Ledóchowska. Chociaż nigdy nie była w Afryce, za jej zaangażowanie na rzecz biednych dzieci nazywano ją Matką Czarnej Afryki.

W szkole zebraliśmy 432 zł, które zostały przesłane do Krosna, gdzie mają swoją siedzibę siostry klawerianki. Za każdą symboliczną złotówkę w imieniu mieszkańców Ejioku serdecznie dziękujemy.

Szkolne Koło Wolontariatu