KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ PROGRAM

30 sierpnia 2016r. godz. 830 aula szkolna.

Porządek posiedzenia:

 1. Złożenie przysięgi na nauczyciela mianowanego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników egzaminów poprawkowych- wychowawcy klas , p.  L. Kędzior.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków z konferencji plenarnej z dnia 5 lipca 2016r. – p. M. Pięta.
 4. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016 –

p. A. Mazur, p. L. Kędzior.

 1. Informacja o wynikach przeglądu szkoły pod kątem bezpieczeństwa –

p. R. Zawadzki.

 1. Przedstawienie harmonogramu praktyk zawodowych na rok szkolny 2016/2017- p. A. Zawisza.
 2. Zaopiniowanie Aneksu do Projektu Majowego Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2016/2017 oraz Aneksu nr 1 do Arkusza – p. A. Mazur.
 3. Zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych na semestr I roku szkolnego 2016/2017- p. A. Mazur, p. M. Mastej.
 4. Kierunki polityki oświatowej MEN i Podkarpackiego Kuratora Oświaty

w roku szkolnym 2016/2017. Informacja z narady dyrektorów organizowanej przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty- p. A. Mazur.

 1. Organizacja roku szkolnego 2016/2017 – p. L. Kędzior.
 2. Omówienie spraw związanych z organizacją inauguracji nowego roku szkolnego – p. L. Kędzior.
 3. Powołanie stałych zespołów i komisji Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Agro – Technicznych na rok szkolny 2016/2017.
 4. Sprawozdanie Rady Rodziców – p. W. Jeleń.
 5. Sprawozdanie z promocji szkoły – p. W. Walczyk – Weselak.
 6. Sprawozdanie z komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnej – p. A. Piskorowska.
 7. Sprawy różne.