Historia szkoły

Historia szkoły zawodowej w Ropczycach sięga czasów II wojny światowej. Istnienie swoje zawdzięcza osobie ks. dr Jana Zwierza, który cały czas zabiegał o utworzenie szkoły, przekonując władze okupacyjne o słuszności przedsięwzięcia. Jednoroczna Szkoła Ogrodnicza, która stała się zalążkiem dzisiejszego Zespołu Szkół Agro - Technicznych, została otwarta 1 grudnia 1940 roku. Ksiądz doktor w swoich wspomnieniach pisze: "Dzień otwarcia Szkoły Ogrodniczej w Ropczycach i to w czasie hitlerowskiej okupacji był dla mnie wielkim, wruszającym przeżyciem". W czasie II wojny światowej szkoła była azylem dla nauczycieli poszukujących pracy i młodzieży, która ucząc się w niej, chroniła się przed wywozem na roboty do Rzeszy.

Kalendarium wydarzeń:

1940 - Zorganizowano jednoroczną Szkołę Ogrodniczą i 2-letnią Szkołę Rzemieślniczą
1943 - Utworzono Szkołę Mechaniczną
1944 - Powstaje 3-letnie Powiatowe Gimnazjum Mechaniczne i Gimnazjum Ogrodnicze
15.04.1946 - Ministerstwo Rolnictwa potwierdziło przyznanie z reformy rolnej resztówki poparcelacyjnej z byłego majątku Henryka Dembińskiego wraz z XVIII wiecznym pałacem, parkiem i zabudowaniami gospodarczymi w Witkowicach
1946 - Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 1.VII.1946 r. powstały:

 • Państwowa Szkoła Przemysłowa
 • Gimnazjum Mechaniczne
 • Liceum Mechaniczne I stopnia
 • Liceum Mechaniczne II stopnia
 • Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogrodnicze

 

1947 - Rozpoczęto budowę warsztatów szkolnych
1949/50 - Przystąpiono do budowy szklarni przy szkole, zbudowano pomieszczenie na maszyny i narzędzia rolnicze oraz stajnię
01.09.1950 - Szkołę przejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych. Następuje rozdzielenie szkół:

 

Szkoły ogrodnicze:

 • Państwowe Liceum Ogrodnicze 4-letnie II stopnia
 • Państwowe Liceum Ogrodnicze 2-letnie dla dorosłych

Szkoły mechaniczne:

 • Technikum Mechaniczne 4-letnie
 • Zasadnicza Szkoła Mechaniczna 2-letnia
 • Liceum Mechaniczne 3-letnie I stopnia
 • Liceum Mechaniczne 2-letnie II stopnia

1952/53 - Szkoły mechaniczne:

 • 4-letnie Technikum Mechaniczne podległe Ministerstwu Przemysłu Maszynowego
 • Zasadnicza Szkoła Metalowa podległa CUSZ

1954/55 - Technikum Mechaniczne przejmuje Ministerstwo Rolnictwa. Powstaje 4-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa.
03. 12. 1954 - Otwarcie nowego internatu
01. 09. 1955 - Utworzono Zespół Techników Rolniczych. W skład ZTR weszły:

 • Technikum Ogrodnicze
 • Technikum Mechaniczne
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa

1957/58 - Likwidacja Technikum Rachunkowości Rolnej
1959 - W Zespole Techników Rolniczych działają:

 • Technikum Ogrodnicze
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Rachunkowości Rolnej
 • Zasadnicza szkoła ogrodnicza
 • Punkt konsultacyjny Korespondencyjnego Technikum Rolniczego w Dzikowie

1960/61 - Powstaje 3-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Przystąpiono do budowy nowych szklarni w Witkowicach
1963 - Zakończenie budowy szklarni w Witkowicach. Utworzono 3-letnie Technikum Ogrodnicze. Budowa warsztatów szkolnych 1965 - Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Rolniczych
1971 - Wygasa 5-letnie Technikum Ogrodnicze
1972 - Likwidacja 5-letniego Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Technikum Rachunkowości Rolnej
1975/76 - Wygasa 4-letnie Technikum Ogrodnicze
1976/77 - Reaktywowano 4-letnie Technikum Ogrodnicze
1978 - z dniem 1 września 1978 r. Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza oraz Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa zostały połączone i otrzymały nazwę: ZASADNICZA SZKOŁA ROLNICZA. Ponadto połączono Technikum Mechanizacji Rolnictwa z Technikum Ogrodniczym. Jednostki te otrzymały nazwę TECHNIKUM ROLNICZE
01.09. 1980 - Utworzenie Ogniska Pracy Pozalekcyjnej
26.05. 1985 - Nadanie Zespołowi Szkół Rolniczych w Ropczycach imienia Wincentego Witosa - polityka i działacza ruchu ludowego
06.10. 1987 - Nadanie Zespołowi Szkół Rolniczych sztandaru szkolnego
1988 - Dyrektorem Ogniska Pracy Pozalekcyjnej zostaje mgr K. Kania
1989 - Powołanie mgr M. Sokołowskiej na organizatora doskonalenia wewnątrzszkolnego. Kierownik warsztatów W. Kozub, kierownik szkolenia praktycznego mgr inż. K. Tomaka
1990 - Obowiązki dyrektora szkoły pełni M. Strzępka, wicedyrektor mgr inż. K. Tomaka
1990 - (31 VIII 1990/1990-91) Likwidacja zaocznego Technikum Rolniczego dla pracujących
1992 - Dyrektorem ZSR mgr inż. zostaje M. Sokołowska, wicedyrektorem mgr M. Strzępka, kier. pomocniczego gospodarstwa szkolnego inż. E. Charchut, Likwidacja Ogniska Pracy Pozalekcyjnej
1992-93 - Likwidacja Zaocznego Technikum Ogrodniczego dla pracujących
1994-95 - W skład ZSR wchodzą:

Technikum

 • Technikum Ogrodnicze 5 - letnie po VIII kl.,
 • Technikum Ogrodnicze 3 -letnie po SZ,
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa 3-letnie po SZ,

Szkoła Zawodowa

 • zawód ogrodnik,
 • rolnik,
 • rolnik mechanizator i mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

1995/96 - Utworzenie Liceum Ekonomicznego, specjalność: rachunkowość i rynek rolny
1998 - Utworzono Technikum Żywienia: Gospodarstwa Domowego - zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego, Utworzono Technikum Mechanizacji Rolnictwa - zawód: technik mechanizacji rolnictwa - 5 letnie
05.03.1999 - Szkoła została Członkiem Stowarzyszenia Szkół UNESCO
14.06.1999 - powstaje Szkolny Klub Europejski "AGRO-EUROPEJCZYK" jako pierwszy w Powiecie
1999/2000 - Zmienia się nazwa szkoły z Zespołu Szkół Rolniczych na Zespół Szkół Agro-Technicznych i powstają nowe kierunki kształcenia.
2000 - Dyrektorem Zespołu Szkół Agro - Technicznych zostaje mgr Maria Strzępka (do 2011), wicedyrektorem mgr inż. Paweł Bujny (do 2007)
2002/2003 - Powstają następujące kierunki kształcenia w typie szkół ponadgimnazjalnych:

 • Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, 4 letnie - tytuł technik żywienia i gospodarstwa domowego
 • Technikum Geodezyjne, 4 letnie - tytuł technik geodeta
 • Technikum Ekonomiczne, 4 letnie - tytuł technik ekonomista
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa, 3 letnie - tytuł technik mechanizacji rolnictwa
 • Liceum Profilowane, 3 letnie - o profilu ekonomiczno-administracyjnym

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • 2 letnia - w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • 2 letnia - w zawodzie kucharz małej gastronomii

2003/2004 - Powstają nowe kierunki kształcenia w Technikum:

 • technik architektury krajobrazu
 • technik ochrony środowiska

2006/2007 - Powstaje nowy kierunek w Technikum: kucharz
2007 - Funkcję wicedyrektora szkoły obejmuje mgr Janina Mussur (do 2014), kierownikiem szkolenia praktycznego zostaje mgr inż. Andrzej Zawisza
2007/2008 - Powstają nowe kierunki w Technikum: - technik informatyk - kelner
2010 Rok Jubileuszowy Zespołu Szkół Agro - Technicznych. Zjazd Absolwentów. Wydanie publikacji "70 lat szkoły nad Wielopolką 1940 - 2010"
2011/2014 - Dyrektorem Zespołu Szkół Agro - Technicznych zostaje mgr inż. Paweł Bujny
2014 - Dyrektorem Zespołu Szkół Agro - Technicznych zostaje mgr inż. Agnieszka Mazur, funkcję wicedyrektora obejmuje mgr Lucyna Kędzior