LEKCJA KOLEŻEŃSKA NA WARSZTATACH SZKOLNYCH

Dnia 10.04.2018 pan Marek Kaczor przeprowadził lekcje koleżeńską w ramach przedmiotu wyposażenie i zasady bezpieczeństwa na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Agro - Technicznych w Ropczycach, w której uczestniczyła klasa I TŻiUG wraz z opiekunem panią Magdaleną Charchut. Lekcja przeprowadzona została według przygotowanego wcześniej scenariusza. Głównym celem zajęć było zapoznanie uczniów z osiami, wałami, łożyskami. Pan Marek Kaczor w ciekawy sposób, metodą pokazową wytłumaczył młodzieży rodzaje i zasady działania wyżej wymienionych urządzeń. Lekcję wzbogaciła wycieczka po warsztatach szkolnych i możliwość poznania nowoczesnego wyposażenia w pracowniach obiektu. Dziękujemy panu Markowi za zorganizowanie ciekawej lekcji.

M.Ch.