NASZA SZKOŁA WYRÓŻNIONA

W poniedziałek 19 marca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się uroczystość V-lecia  projektu Klasy Patronackie WSIiZ , w której wzięli udział dyrektorzy szkół i szkolni koordynatorzy Klas Patronackich.  Naszą szkołę reprezentowała pani Magdalena Charchut.

Gości powitał Rektor WSIiZ ds. Nauczania, dr Andrzej Rozmus, który w swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślał  wspólne  korzyści  udziału w projekcie Klasy Patronackie.

Głównym celem spotkania było  podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu Klasy Patronackie WSIiZ.  Zaproszeni goście ponadto uczestniczyli w prelekcji pani Doroty Dominik „ Pomoc psychologiczno-pedagogiczna- nowe czy stare wyzwania”.

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie podziękowań dla szkół ponadgimnazjalnych,  które wyróżniły się we współpracy z WSIiZ.  Podziękowanie za zaangażowanie i pomyślną współpracę otrzymała również  dyrektor naszej szkoły- pani Agnieszka Mazur.

Mamy nadzieję, że kolejne działania w ramach projektu Klas Patronackich przyniosą wiele korzyści i satysfakcji ze współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

                                                                       koordynatorzy Klas Patronackich