PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W PRAKTYCE W ZSA-T

„Przedsiębiorczość w praktyce” to projekt organizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku . Główny cel projektu to  kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych oraz integracja wiedzy ekonomicznej i umiejętności praktycznych przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, pracy i życiu codziennym każdego człowieka. 

Próbę rozbudzenia zainteresowania prowadzeniem działalności gospodarczej podjęliśmy w roku szkolnym 2017/2018 również w naszej szkole. Uczniowie klay II technik informatyk oraz II technik żywienia i usług gastronomicznych  brali udział w warsztatach tematycznych prowadzonych przez pracowników ZUS, Krajowej Administracji Skarbowej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Uczniowie mieli możliwość zdobyć informacje na temat pozyskiwania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej, możliwości finansowania działalności ze źródeł zewnętrznych, procedur związanych z założeniem firmy oraz rozliczenia z tytułu podatku dochodowego i VAT. Udział w warsztatach w czasie, których uczniowie nie tylko słuchali zaproszonych specjalistów, ale także uczyli się rozliczania ze składek i podatków, składania właściwych dokumentów ubezpieczeniowych, czy korzystania z programu Płatnik dał możliwość  poznania jak funkcjonuje biznes w praktyce