wydarzenia

SEJMIK EKOLOGICZNY W ZSA-T

 28 maja 2023  r. naszą szkołę odwiedziło wielu sympatycznych gości, zaproszonych przez członków i opiekunów Ligi Ochrony Przyrody do udziału w Sejmiku Ekologicznym „Na ratunek Ziemi”.

Uczestnicy spotkania, głównie młodzież z klas  8. szkół podstawowych (z Sędziszowa Młp., Wolicy Piaskowej, Ropczyc, Woli Ocieckiej, Kozodrzy ) oraz uczniowie naszej szkoły,  wysłuchali niezwykle ciekawych wykładów. Pierwszy z nich, pt. „ Ogrody deszczowe”,  został wygłoszony przez Krzysztofa Krasonia - ucznia naszego technikum o kierunku architektura krajobrazu.

Tags: 

ŻYWA LEKCJA ZOOLOGII

Stu uczniów klas I i III  naszej szkoły  wzięło udział w żywej lekcji zoologii, która odbyła się     26 maja 2023 r. w  auli szkolnej, a została zorganizowana przez p. Magdalenę Charchut.

Przedstawiciele firmy „Anubis” – państwo Węgrzynowiczowie - zaprezentowali żywe okazy egzotycznych zwierząt. Wśród nich znalazły się: karaczany madagaskarskie, pająki ptaszniki, skorpiony leśne, aksolotl, różne jaszczurki i węże, np. wąż zbożowy czy piaskowy.

Tags: 

SPOTKANIE Z KARD. GERHARDEM MULLEREM

12 maja 2023 roku dziesięcioosobowa grupa przedstawicieli naszej szkoły brała udział w wykładzie kard. Gerharda Mullera, bliskiego współpracownika zmarłego niedawno papieża Benedykta XVI. Jest to jeden z wybitnych współczesnych teologów, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary. W swoim przemówieniu kardynał wskazał  filozofię grecką, jako tę, która przygotowała grunt pod naukę Jezusa. Biblia, szczególnie Ewangelia Chrystusa, wskazuje na wyjątkową, niezwykłą i niepowtarzalną godność każdego człowieka, w którym odbity jest obraz jego Stwórcy. To ukazuje prawdę o  człowieku.

Tags: 

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 2023

W piątek (28 kwietnia 2023 r.) odbyła się w naszej szkole uroczystość zakończenia roku szkolnego klas czwartych na podbudowie gimnazjum. Pożegnaliśmy najstarszy rocznik kolegów, którego wyjątkowość podkreślał program artystyczny: „Bo takich jak wy już tu nigdy nie będzie…” wg scenariusza Agnieszki Zięby-Kubik oraz Iwony Jędrych, przygotowany we współpracy z Katarzyną Czajkowską oraz Eweliną Boś-Harbuz.

Tags: 

SPOTKANIE Z POETĄ

W dniu 21 kwietnia 2023 r. w auli ZSA-T odbyło się spotkanie z lokalnym poetą, Panem Waldemarem Wilkiem. Uczestniczyli w nim uczniowie z klas II TI, I TMG, III TŻ, IV UAP, IV ŻG, IV MAG i IV ŻP. Autor tomiku „Niepodległa” wypowiedział się na temat Ojczyzny, obrazowania Polski słowem poetyckim, podkreślił wagę dbania przez uczniów o tożsamość Polaków podczas zajęć lekcyjnych, a także wagę wiary w mówieniu o polskiej tożsamości. Zwrócił uwagę na obowiązek zadbania o pamięć tych, którzy wykupywali wolność swoim poświęceniem i krwią.

Tags: 

ŻYWA LEKCJA JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZSA-T

W środę, 19 kwietnia 2023 r., uczniowie klasy 3 Tia uczestniczyli w spotkaniu z panią Carolą Engel-Reh, obywatelką Niemiec. Podczas zajęć mieli okazję usłyszeć wymowę i akcent w oryginale, jak i doświadczyć konwersacji z osobą, która nie posługuje się językiem polskim. Uczniowie z zainteresowaniem wzięli udział w nietypowej lekcji języka niemieckiego. Było to z pewnością nowe i ciekawe doświadczenie.

Barbara Hendzel 

Tags: 

ZAINWESTUJ W NASZĄ PLANETĘ!

Dzień Ziemi  wypada już w najbliższą sobotę -  22 kwietnia. Święto promuje proekologiczne postawy i przypomina, jak ważna jest troska o środowisko naturalne w skali globalnej. W ramach obchodów Dnia Ziemi odbywają się konferencje, debaty i akcje sprzątania świata. Jednak bez względu na rodzaj imprez towarzyszących - cel święta pozostaje niezmienny: promowanie wśród społeczeństwa postaw proekologicznych, budowanie wspólnej odpowiedzialności, uświadamianie ludziom zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu.

Tags: 

POLA NADZIEI

Nasza Szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei w ramach współpracy z Fundacją Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Inicjatywa ta ma na celu szerzenie idei opieki hospicyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcie dla organizacji, które tą opiekę zapewniają. Każdego roku jesienią sadzone są cebulki żonkili przez pracowników firm, uczniów szkół i przedszkoli oraz osoby indywidualne z województwa podkarpackiego. Wiosną kwiaty są ścinane oraz rozdawane za symboliczny datek na rzecz działalności Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.

Tags: 

WYJAZD DO ZAKŁADU KARNEGO

W dniu 15 marca 2023 r. uczniowie klasy III TUM wraz z panią Aliną Czarnik, panią Sylwią Majką-Białorudzką i panią Dorotą Dudzińską odwiedzili Zakład Karny w Rzeszowie. Celem wycieczki był udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Służby Więziennej związanym z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. (…) Zajęcia na terenie jednostki penitencjarnej spełniają przede wszystkim funkcję edukacyjną w zakresie prewencji przestępstw.

Tags: 

Strony