AktywnaTablica

Zespół Szkół Agro- Technicznych w roku szkolnym 2020/21 uczestniczy w programie Rządowym „Aktywna Tablica”. W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy dwie sale w nowoczesne laptopy oraz wprowadzamy na lekcjach działania oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej. Zakupiony sprzęt pozwoli na udoskonalenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, ponadto znacząco wpłynął na podniesienie jakości pracy szkoły w sferze dydaktycznej i wychowawczej.  Umożliwił także wdrażanie nowych form i metod nauczania oraz efektywniejsze planowanie procesu lekcyjnego. Pozyskane pomoce dydaktyczne posłużą wsparciu procesu dydaktycznego naszych uczniów. Dodatkowe wyposażenie z dostępem do Internetu dla uczniów pozwoli im w sposób pełniejszy, bardziej aktywny i z większym zaangażowaniem pracować na lekcjach. 

Innym z podjętych działań jest zawarcie porozumienia i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu ze szkołami: 

 • Zespół Szkół im ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach, 
 • Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp., 
 • Liceum Ogólnokształcącymim. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, 
 • Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp., 
 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ropczycach. 

 

 

Zapraszamy kolejne Szkoły do uczestniczenia w sieci. 

Szkolny e – koordynator programu: 

 • Dorota Galat – Bubeńko  

Cele ogólne: 

 • Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -  komunikacyjnych:  zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i postaw, jakie mogą być użyteczne podczas wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych, 
 •  Tworzenie rozwiązań - wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które 
  są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych. 

W ramach współpracy będzie możliwa  wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami poprzez międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu,  
a w szczególności: 

Planowane działania w sieci: 

 • zorganizowanie i udział w co najmniej 3 spotkaniach w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli, 
 • zorganizowanie w szkole, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu, 
 • dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych  
  z wykorzystaniem TIK lub ćwiczeń/zadań interaktywnych lub innych ciekawych pomysłów – przykłady dobrych praktyk, 
 • wypełnianie ankiet oraz udział w badaniach, 
 • przedstawienie oraz złożenie na potrzeby organu prowadzącego sprawozdania  
  z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie. 

 

Przykładowe aplikacje do tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych: 

 

Scenariusze zajęć nauczycieli Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach:

KONSPEKT LEKCJI INFORMATYKI W KLASIE II IaP

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II IBP

KONSPEKT LEKCJI Z BIOLOGII W KLASIE II IbP  

KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ZAWODOWEGO W KLASIE IIBM

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI w klasie IBm