Pracownicy

Dyrekcja:

 • Dyrektor: Agnieszka Mazur (biologia, przedmioty zawodowe: technik architektury krajobrazu)
 • Wicedyrektor: Lucyna Kędzior (wychowanie fizyczne)
 • Kierownik Szkolenia Praktycznego: Zawisza Andrzej (przedmioty zawodowe: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik mechanizacji rolnictwa)

Nauczyciele:

 • Bocheńska Krystyna przedmioty zawodowe: technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Bokota Bernadeta język niemiecki
 • Charchut Magdalena przedmioty zawodowe: technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Chmura Maciej wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Czajkowska Katarzyna język polski
 • Czarnik Alina przedmioty zawodowe: technik geodeta
 • Dąbroś Agnieszka język angielski
 • Doroba Joanna język angielski, język polski
 • Dudzińska Dorota przedmioty zawodowe: technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Dutka Barbara historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
 • Dykas Adam matematyka, fizyka
 • Feret Roman informatyka, fizyka
 • Górak Anna przedmioty zawodowe: technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Jezioro Dominika język angielski
 • Kaczor Marek przedmioty zawodowe: technik mechanizacji rolnictwa, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Kasperska Iwona język rosyjski, wychowanie fizyczne
 • Kasprzyk Agnieszka historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
 • Klimek Tomasz nauka jazdy samochodem, przedmioty zawodowe: technik urządzeń i systemów energi odnawialnej
 • Kmiecik Marian przedmioty zawodowe: technik mechanizacji rolnictwa, nauka jazdy ciągnikiem
 • Konefał Agnieszka język niemiecki, technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Konieczny Monika informatyka, zajęcia rewalidacyjne, przedmioty zawodowe: technik informatyk
 • Kosiak Jolanta bibliotekarz, język polski
 • Kozub Zbigniew przedmioty zawodowe: technik mechanizacji rolnictwa, mechnik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Kozubowska Joanna matematyka
 • Krawczyk Sławomir matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Ks. Kędzior Marek religia
 • Ks. Krzysztoń Przemysław religia
 • Kubik Krystian przedmioty zawodowe: technik mechanizacji rolnictwa, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Łoboda Piotr przedmioty zawodowe: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, nauka jazdy samochodem
 • Majka-Białorudzka Sylwia pedagog
 • Matusik Maciej przedmioty zawodowe: technik informatyk
 • Mazur Magdalena przedmioty zawodowe: technik geodeta
 • Mędrygał Łukasz przedmioty zawodowe: technik informatyk
 • Musak Anna język niemiecki, wiedza o kulturze
 • Nizioł Sylwia przedmioty zawodowe: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Opiela Marcin przedmioty zawodowe: technik mechanizacji rolnictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Paśko Agata wychowanie fizyczne
 • Paśko Paweł przedmioty zawodowe: technik informatyk
 • Pięta Małgorzata język polski
 • Piskorowska Agnieszka język angielski
 • Mastej Małgorzata matematyka, chemia
 • Przywara Janusz wychowanie fizyczne
 • Sąsiadek Dawid przedmioty zawodowe: technik informatyk
 • Skóra Jakub wychowanie fizyczne, systemy operacyjne
 • Skworzec Zygmunt przedmioty zawodowe: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Szajstek Sebastian wychowanie fizyczne
 • Szaroma Jacek przedmioty zawodowe: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa
 • Szerszeń Elżbieta biologia, wychowanie do życia w rodzinie
 • Szydło Andrzej przedmioty zawodowe: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa
 • Śliwa Kinga język angielski
 • Tomaka Ewa podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe: technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa
 • Urbanek Sabina język polski
 • Walczyk-Weselak Wioletta przedmioty zawodowe: technik żywienia i usług gastronomicznych, chemia
 • Wiktor Halina przedmioty zawodowe: technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Wojnowski Bogusław geografia, wiedza o społeczeństwie
 • Wychocka Agnieszka podstawy przedsiębiorczości,  doradztwo zawodowe
 • Orzech Elżbieta język polski
 • Kucharska Anna język angielski
 • Jaworek Cabaj Ewelina język angielski
 • Hendzel Barbara język niemiecki

Pracownicy administracji i obsługi szkoły:

 • Kłusowska Małgorzata - główny księgowy
 • Wiktor Barbara - kierownik ds. gospodarczych
 • Wiktor Magdalena - sekretarz szkoły
 • Feret Agata - samodzielny referant
 • Dobrowolska Dorota - sekretarka
 • Szczepanek Halina - specjalista do spraw księgowych
 • Stec Barbara - sprzątaczka
 • Róg Bernadeta - sprzątaczka
 • Bakota Małgorzata - sprzątaczka
 • Siwulec Danuta - sprzątaczka
 • Róg Zenon - konserwator
 • Misiorek Wojciech - robotnik gospodarczy

Pracownicy niepedagogiczni warsztatów szkolnych:

 • Drygaś Andrzej