Pracownicy

Dyrekcja:

 • Dyrektor:
 • Wicedyrektor:
 • Kierownik Szkolenia Praktycznego:

Nauczyciele:

 • Bober Katarzyna przedmioty zawodowe: technik architektury krajobrazu
 • Bocheńska Krystyna przedmioty zawodowe: technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Bokota Bernadeta język niemiecki
 • Boś - Harbuz Ewelina język polski
 • Charchut Magdalena przedmioty zawodowe: technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Chmura Maciej wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Czajkowska Katarzyna język polski, historia
 • Czarnik Alina przedmioty zawodowe: technik geodeta
 • Dąbroś Agnieszka język angielski
 • Dudzińska Dorota przedmioty zawodowe: technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Dykas Adam matematyka, fizyka
 • Feret Roman informatyka, fizyka, przedmioty zawodowe: technik mechanizacji rolnictwa
 • Górak Anna przedmioty zawodowe: technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Jezioro Dominika język angielski
 • Kaczor Marek przedmioty zawodowe: technik mechanizacji rolnictwa, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Kasperska Iwona język rosyjski, wychowanie fizyczne
 • Kasprzyk Agnieszka historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
 • Klimek Tomasz nauka jazdy samochodem, przedmioty zawodowe: technik urządzeń i systemów energii odnawialnej
 • Kmiecik Marian przedmioty zawodowe: technik mechanizacji rolnictwa, nauka jazdy ciągnikiem
 • Konefał Agnieszka język niemiecki, technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Konieczny Monika informatyka, zajęcia rewalidacyjne, przedmioty zawodowe: technik informatyk
 • Kosiak Jolanta bibliotekarz, język polski
 • Kozub Zbigniew przedmioty zawodowe: technik mechanizacji rolnictwa, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Kozubowska Joanna matematyka
 • Krawczyk Sławomir matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Ks. Kędzior Marek religia
 • Ks. Szczepanik Stanisław religia
 • Kubik Krystian przedmioty zawodowe: technik mechanizacji rolnictwa, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Łoboda Piotr przedmioty zawodowe: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, nauka jazdy samochodem
 • Majka-Białorudzka Sylwia pedagog
 • Matusik Maciej przedmioty zawodowe: technik informatyk
 • Mazur Magdalena przedmioty zawodowe: technik geodeta
 • Mędrygał Łukasz przedmioty zawodowe: technik informatyk
 • Musak Anna język niemiecki, wiedza o kulturze
 • Mycek Maria tyflopedagog
 • Nizioł Sylwia przedmioty zawodowe: technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Opiela Marcin przedmioty zawodowe: technik mechanizacji rolnictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Paśko Agata wychowanie fizyczne
 • Paśko Paweł przedmioty zawodowe: technik informatyk
 • Pięta Małgorzata język polski
 • Mastej Małgorzata matematyka, chemia
 • Przywara Janusz wychowanie fizyczne
 • Rączka Józef matematyka
 • Sąsiadek Dawid przedmioty zawodowe: technik informatyk
 • Skóra Jakub wychowanie fizyczne, systemy operacyjne
 • Subaczak Agata chemia
 • Szajstek Sebastian wychowanie fizyczne
 • Szaroma Jacek przedmioty zawodowe: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa
 • Szerszeń Elżbieta biologia, wychowanie do życia w rodzinie
 • Szydło Andrzej przedmioty zawodowe: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa
 • Śliwa Kinga język angielski
 • Tomaka – Bokota Ewa przedmioty zawodowe: technik architektury krajobrazu,
 • Walczyk-Weselak Wioletta przedmioty zawodowe: technik żywienia i usług gastronomicznych, chemia
 • Wiktor Halina przedmioty zawodowe: technik architektury krajobrazu
 • Wojnowski Bogusław geografia, wiedza o społeczeństwie
 • Wychocka Agnieszka podstawy przedsiębiorczości,  doradztwo zawodowe
 • Kucharska Anna język angielski
 • Jaworek - Cabaj Ewelina język angielski
 • Hendzel Barbara język niemiecki

Pracownicy administracji i obsługi szkoły:

 • Kłusowska Małgorzata - główny księgowy
 • Wiktor Barbara - kierownik gospodarczy
 • Wiktor Magdalena - sekretarz szkoły
 • Feret Agata - samodzielny referent
 • Dobrowolska Dorota - sekretarka
 • Szczepanek Halina - specjalista do spraw księgowych
 • Charchut Monika – pomoc administracyjno-obsługowa
 • Stec Barbara - sprzątaczka
 • Róg Bernadeta - sprzątaczka
 • Bakota Małgorzata - sprzątaczka
 • Siwulec Danuta - sprzątaczka
 • Róg Zenon - konserwator
 • Misiorek Wojciech - robotnik gospodarczy
 • Drygaś Andrzej – referent, robotnik gospodarczy