MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

II i III runda

Składam serdeczne podziękowania absolwentom z  klasy IV TMR i TU i III BM  z roku szkolnego 2020/2021,  którzy wzięli udział w projekcie Ministerstwa Edukacji i Nauki, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”.

Pedagog szkolny

PODZIĘKOWANIE