STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZEJ MŁODZIEŻY

Uczniowie naszej szkoły już tradycyjnie znaleźli się na listach rankingowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wśród najzdolniejszej młodzieży naszego regionu. Oprócz bardzo dobrych wyników w nauce przy ocenie wniosku wzięto pod uwagę wyniki w konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Ten rok jest dla nas równie pomyślny ponieważ doceniono osiągnięcia aż 11 osób.

Wśród wyróżnionej młodzieży znaleźli się: Agnieszka Zając, Izabela Ortyl, Patryk Nykiel, Piotr Kujda, Oliwia Mądro, Ewelina Duda, Karol Buczkowicz, Konrad Kosydar, Łucja Darłak, Natalia Maśloch oraz  Marika Ferfecka. W ramach stypendium uczniowie otrzymają wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych, które na pewno pozwolą na rozwijanie ich zawodowych pasji. Gratulujemy!

Maciej Matusik