UDZIAŁ W PROJEKCIE „BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE”

W dniu 22.10.2021r. uczniowie klas 3b Technikum w zawodzie technik informatyk, 1 Technikum w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 1 Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz 2 Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu i 2 Technikum w zawodzie technik informatyk wzięli udział w projekcie „BohaterON w Twojej Szkole”. Celem przeprowadzonych zajęć było wprowadzenie młodzieży w tematykę związaną z Powstaniem Warszawskim i losami żyjących w tamtym okresie ludzi. Chłopcy i dziewczęta dowiedzieli się o prowadzonej ogólnopolskiej kampanii upamiętniającej uczestników Powstania Warszawskiego i oddającej im cześć. Obejrzeli mapę Warszawy z czasów działań powstańczych oraz odcinek „Głód, brud i wesela – codzienność podczas Powstania Warszawskiego” na prowadzonym przez W. Drewniaka kanale na YouTubie „Historia bez cenzury”.

Razem z wierszami poetów z Klubu Lokalnych  Poetów „Strumień” – Pani Sabiny Pelc (wiersze: „Płonące niebo” i „63 dni”) oraz Pana Waldemara Wilka (wiersz „Godzina „W” z tomu „Niepodległa”) był on podstawą do stworzenia sytuacji problemowych i przedstawienia prób ich rozwiązania za pomocą różnych technik dramowych. Młodzież, pracując w grupach, przygotowała i zaprezentowała ciekawe scenki dotyczące codziennego życia w trakcie trwania Powstania Warszawskiego, a następnie porównała rzeczywistość powstańczą z rzeczywistością współczesną, pokojową, podzieliła się wrażeniami po obejrzeniu materiału filmowego oraz swoimi spostrzeżeniami co do Powstania i Powstańców, zwracając szczególną uwagę na atmosferę panującą wśród ludzi żyjących w czasach braku niepodległości państwa polskiego. Wspólnym wnioskiem uczniów było pragnienie, aby nigdy nie doświadczyć takich trudności i tragedii, jakie były udziałem Powstańców Warszawskich.

Katarzyna Czajkowska

ZOBACZ ZDJĘCIA