WYJAZD DO ZAKŁADU KARNEGO

W dniu 15 marca 2023 r. uczniowie klasy III TUM wraz z panią Aliną Czarnik, panią Sylwią Majką-Białorudzką i panią Dorotą Dudzińską odwiedzili Zakład Karny w Rzeszowie. Celem wycieczki był udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Służby Więziennej związanym z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. (…) Zajęcia na terenie jednostki penitencjarnej spełniają przede wszystkim funkcję edukacyjną w zakresie prewencji przestępstw. Pokazują realia życia więziennego nie tylko z perspektywy więźniów, ale także funkcjonariuszy. Uświadamiają młodzieży, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość, a więzienie jest dla każdego trudnym doświadczeniem.(…) 

Dla młodzieży wkraczającej w dorosłe życie była to również okazja do dyskusji na temat właściwych wyborów, poszukiwanie pasji, przyjaźni, szacunku i odpowiedzialności za swoje czyny.

SMB