PIERWSZY MIESIĄC KONKURSU NA NAJLEPSZĄ FREKWENCJĘ

20 października wychowawcy klas zakończyli podliczanie frekwencji klasy i zgodnie z regulaminem (dostępnym na stronie szkoły) najlepszą frekwencję w miesiącu wrzesień uzyskały klasy: Wśród klas I, II, III : pierwsze miejsce – klasa I TI 93,09% - 75 punktów drugie miejsce - klasa I TŻ 91% - 65 punktów trzecie miejsce - klasa II TŻ 92% - 35 punktów

Wśród klas IV: Klasa IV TE - 87% - 35 punktów

Oto zestawienie frekwencji poszczególnych klas:
Klasa I TU - 82,6% - 15 pkt.
Klasa I TM - 85,51 % - 20 pkt.
Klasa I TAK - 89,14 % - 15 pkt
Klasa I TIa - 82,60% - 10 pkt
Klasa I ZSZ - 71% - O pkt
Klasa I TI - 93,09% - 75 pkt
Klasa I TŻ - 91% - 65 pkt
Klasa I TG - 88% - 30 pkt
Klasa I TŻG - 93,63% - 30 pkt
Klasa II TMR- 83,13 - 15 pkt
Klasa II TŻiUG - 92% - 35 pkt
Klasa III TMR - 67% - 0 pkt
Klasa III TU - 82% - 10 pkt
Klasa III TŻb - 82% - 15 pkt
Klasa IV TE - 87% - 35 pkt
Klasa IV TG - 74% - 0 pkt