WARSZTATY - REAKTYWACJA

Dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Ropczycach rozpoczął się remont Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Agro - Technicznych. Projekt pod nazwą „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko-sędziszowskim” rozpoczął się w 2015r. W związku z tą inwestycją nasi uczniowie zyskają zmodernizowany i przebudowany budynek hali warsztatowej oraz wyposażenie w postaci nowoczesnych pracowni i sprzętu do prowadzenia zajęć praktycznych. Będą z niego korzystać uczniowie uczący się w zawodach: Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Remont obejmuje modernizację głównego budynku: wykonanie nowych pomieszczeń dydaktycznych i sanitarnych, wymianę posadzek, części tynków, odmalowanie wszystkich pomieszczeń, wymianę drzwi, instalacji wodno-kanalizacyjnej i pneumatycznej, wymianę w całym budynku instalacji elektrycznej i oświetleniowej. W pracowni spawalni zamontowanie nowej instalacji wyciągowej.

Oprócz planowanych robót remontowo - budowlanych zostaną zakupione komputery, spawarki, wyposażenie ślusarni, kuźni, metrologii. Modernizacja i zakup maszyn i urządzeń pozwoli na poprawę warunków nauki, co wpłynie na uatrakcyjnienie oferty dla uczniów i spowoduje podwyższenie wyników egzaminów zawodowych.

K. K.

ZOBACZ ZDJĘCIA