ZJAZD ABSOLWENTÓW ROCZNIK 1966/67

W dniu 17 czerwca 2017r. w Zespole Szkół Agro - Technicznych odbył się uroczysty zjazd absolwentów z rocznika 1966/67. Absolwenci zwiedzili mury naszej szkoły, do której kiedyś uczęszczali. Oprócz budynku szkolnego odwiedzili również warsztaty. Następnie wszyscy udali się na wspólny obiad. Podczas spotkania odżyły dawne wspomnienia. Niektórzy z rozrzewnieniem przywoływali z pamięci dawne lata szkolne. Spotkanie to było również okazją do wymiany doświadczeń. Z zaciekawieniem słuchali opowieści koleżanek i kolegów. Pani Dyrektor Agnieszka Mazur towarzyszyła absolwentom i udostępniła im kroniki szkolne, które szczególnie ich zainteresowały. Mieli okazję zorientować się, że ich szkoła ciągle żyje i się rozwija. Sprawdzają się słowa: „Szkolne lata przemijają, lecz marzenia pozostają”.
ZOBACZ ZDJĘCIA