OLIMPIADA WIEDZY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ XLIII

W naszej szkole po raz kolejny 22 i 23 października 2020 odbył się etap szkolny XLIII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej organizowany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich współdziałający w tym zakresie z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności obejmował teorię i praktykę uczniów techników geodezyjnych z podstawowych przedmiotów specjalistycznych w dziedzinie geodezji i kartografii, z zakresu wiedzy programowej oraz wykraczającej poza wymagany program nauczania w szkole.

Tags: 

OSTATNIE W TYM SEMESTRZE ZADANIE WYKONANE

Realizując podstawę programową i poznając umiejętności z niej wynikające uczniowie klas: I TUM (Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki) i IIBMP (Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych) wykonali zamówienie dla OSP w Sędziszowie Małopolskim. Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie, wykonanie i pomalowanie trzech mobilnych szafek (dwie czterokomorowe i jedna sześciokomorowa) na kombinezony strażackie.

Tags: 

STÓŁ WIGILIJNY - DEKORACJE I INSPIRACJE

Jak ozdobić stół na Wigilię Bożego Narodzenia?  Swoje dekoracje i inspiracje zaproponowali uczniowie z klas I i II Technikum, w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Amelia Pas i Sabina Maciołek zastanawiały się, czy stół powinien być tradycyjny czy nowoczesny? Ostatecznie połączyły  tradycje z nowoczesnymi trendami, nie zapominając, że cała aranżacja stołu powinna podkreślać, że jest to jedyny taki wieczór w roku.

Gratulujemy pięknie nakrytych stołów.

Dorota Dudzińska, Sylwia Nizioł

Tags: 

KONKURS

W moim domu,  na wigilijnym stole …”  rozstrzygnięty!

Wigilia Bożego Narodzenia uznawana jest za najbardziej wyjątkową noc w roku. Do dziś w naszych domach, a także w szkole,  pielęgnuje się i  kultywuje  tradycje  wigilijne. Łamanie się opłatkiem, składanie sobie życzeń i przygotowywanie potraw sprawiają, że w szczególny sposób obchodzimy ten czas. W tym roku, wyróżnieni w konkursie uczniowie, podzielili się z wigilijnymi zwyczajami panującymi  w ich domach. Nie zabrakło również przepisów przekazywanych kolejnym pokoleniom.

Tags: 

FUNDACJA MAGNEZYTY W ROPCZYCACH

Dzięki współpracy zespołu do spraw promocji naszej szkoły z Fundacją Magnezyty w Ropczycach udało się nam zakupić tak bardzo potrzebnego drona. Jest nam z tego powodu niezmiernie miło. Sprzęt już został przekazany do użytku podczas zajęć dla przyszłych geodetów. Cieszymy się z owocnej współpracy i serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi Fundacji Magnezyty Leszkowi Piczakowi oraz Pani Katarzynie Dłużeń - Menadzerowi Biura Zarządu. Zakłady Magnetyzowe "ROPCZYCE" S.A.

Dziękujemy!!!

Tags: 

MIKOŁAJKI TUŻ TUŻ

Jan Paweł II: "Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością".

Szkolne Koło Wolontariatu dziękuje Wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce darów dla Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. Uczestnicząc w akcjach charytatywnych realizujemy misję niesienia pomocy innym i pochylamy się nad losem drugiego człowieka. Wasza hojność sprawi małym pacjentom wielką radość. Dziękujemy.

SMB, AW.

Tags: 

5 GRUDNIA ŚWIATOWY DZIEŃ GLEBY

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody, którego jednym z celów jest prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego oraz popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody informuje, że 5 grudnia obchodzony jest ŚWIATOWY DZIEŃ GLEBY. Jest to okazja do zwrócenia uwagi na glebę - ważny składnik otaczającej nas przyrody.
 

Tags: 

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

Każdego roku 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS, którego istotą jest przypomnienie o chorobie wywołanej wirusem HIV oraz o tych, którzy przegrali w tej nierównej walce. „CZERWONA KOKARDKA” to symbol poświęcenia i zaangażowania w walkę z AIDS, ale również symbol solidarności z osobami zakażonymi.

Tags: 

Strony